Aprovats els projectes de remodelació dels mercats de Montserrat i d’Horta

El Consell Rector de l’Institut de Mercats de Barcelona ha aprovat el projecte de construcció del nou Mercat de Montserrat, al districte de Nou Barris, i la remodelació del Mercat d’Horta, després que s’arribés a l’acord amb la Junta de paradistes del mercat en tots dos casos.

Mercat de Montserrat

El projecte preveu que el nou mercat comptarà amb 7.500 m2 de superfície. El desnivell de 10 metres del terreny on estarà ubicat s’equilibrarà amb un edifici que contindrà la topografia i que tindrà diferents accessos a diferents nivells. El projecte preveu un edifici trapezoïdal amb accessos des de les cantonades.

A les plantes sobre rasant es situarà el mercat tradicional amb 25 establiments alimentaris, un barcafeteria i 5 establiments exteriors, i una superfície comercial, de 1.300m2 i el hall d’accés. Les plantes sota rasant es destinaran a magatzems i espais logístics al nivell -1 i a un aparcament de 50 places al nivell -2. Està previst que el projecte executiu de l’obra es dugui a terme durant 2019, de manera que la licitació i adjudicació de les obres es facin el 2020.

Projecte de remodelació del Mercat d’Horta
Es tracta d’una intervenció integral sobre l’actual edifici, catalogat patrimonialment, per tal de poder dotar-lo de tots els requeriments i serveis necessaris que l’actual configuració de l’edifici no permet. La previsió és que el mercat provisional pugui instal·larse l’any 2021.

El projecte conservarà l’estructura de formigó i tindrà un tancament exterior nou vidrat que permetrà veure l’estructura de l’edifici. L’espai central es conservarà tal i com està actualment, amb un gran lluernari en el tram central que ajudarà a potenciar les característiques de l’edifici històric.

La idea del projecte és conservar l’impacte actual de l’edifici amb una cruïlla perimetral d’alçada baixa i un tram central de major alçada. I a la vegada, aconseguir un nou equipament que recordi la tradició dels mercats històrics de Barcelona però amb materials nous.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.