Barcelona assessora Lima en la reforma del seu mercat central d’alimentació

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha començat un procés d’assessorament a la capital peruana, Lima, en el projecte de reforma del seu mercat central. La iniciativa s’emmarca en un acord de relacions internacionals entre Barcelona i Lima en què també participa la ciutat colombiana de Medellin, on Mercats de Barcelona també actua tot aconsellant sobre la remodelació dels seus mercats i els anomenats centres comercials populars.

Mercat-central-de-Lima-640x409

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona té una faceta internacional, fruit de l’experiència d’assessorament. La gestió i el model posat en pràctica a Barcelona  fan que altres ciutats d’arreu del món truquin a les seves portes en busca de consell, d’una idea que pugui fer viable un projecte que, tot i les diferències culturals, persegueix els mateixos objectius, com ara millorar instal·lacions, fer-les competitives, reorganitzar estructures comercials i, en definitiva, procurar més vendes per als establiments municipals.

A partir del coneixement que altres ciutats posseeixen de Barcelona i de l’IMMB, la capital peruana, Lima, va demanar a Barcelona que participés en el procés de remodelació del seu mercat central, que contribuís amb les seves opinions i experiència al projecte que s’havia gestat. L’intercanvi ha estat possible i continuarà gràcies al fet que, a més, existeix un acord de relacions internacionals entre les dues ciutats, en el qual també participa la ciutat colombiana de Medellín, on Mercats de Barcelona actua tot aconsellant sobre la remodelació dels seus mercats i els anomenats centres comercials populars.

Un mercat central en el centre turístic

Mercats de Barcelona ha ofert la seva experiència en la gestió comercial i en les remodelacions de les instal·lacions davant la petició expressada per la Municipalitat de Lima. Aquest és un projecte global que té en compte l’oferta alimentària i la no alimentària, la ubicació del mercat, en ple centre turístic de la ciutat, la remodelació i modernització de les instal·lacions, i la incorporació de nous serveis. El cap del servei de Mercats de Barcelona, Genís Arnàs, es va traslladar recentment a Lima per visitar les instal·lacions del mercat central Ramón Castilla, exposar les característiques del model barceloní a les autoritats municipals d’aquella ciutat i fer una primera avaluació del projecte de Lima.

El projecte inclou millorar la façana i les botigues perifèriques del mercat, la renovació de les instal·lacions de serveis i adequació de les instal·lacions a les normatives de seguretat tècniques i alimentàries. Lima ha decidit també que el mercat, que es troba situat en el centre turístic, ofereixi als seus clients un espai gastronòmic, que se situaria a la terrassa de l’actual mercat, en el que anomenen el patio de comidas.

Perú es promou en la gastronomia mundial

Cal destacar que Perú actualment es reivindica com un centre gastronòmic de qualitat a l’Amèrica Llatina. Tant l’administració com el sector privat han posat en marxa diverses iniciatives regionals i internacionals per atreure l’atenció dels visitants sobre l’oferta gastronòmica. Segons l’informe publicat recentment per l’Asociación Peruana de la Gastronomía (Apega), la millora de la situació econòmica del Perú ha permès que la despesa s’incrementi notòriament en diverses àrees, però sobretot en l’alimentació. Així, el creixement econòmic i les necessitats de consum que abans quedaven insatisfetes han contribuït a fer que el consumidor peruà mengi més i millor, com ho constata el fet que s’hagi incrementat en un 14,8% la despesa d’aliments dins de la llar, o el 20% de variació en el consum de peix.

La reforma, no obstant, també persegueix millorar els ingressos, la rendibilitat i els serveis dels comerciants minoristes amb una gestió comercial més dinàmica. Una de les qüestions més urgents per a la municipalitat de Lima és com reorganitzar la relació administrativa amb els comerciants, que fins fa poc es duia a terme d’una manera informal. Sobre aquest punt, Mercats de Barcelona ha ofert a la ciutat la reglamentació i normatives elaborades per l’Institut de Mercats, ha proposat que es faci un pla d’actuació per a la regularització de la relació contractual dels actuals comerciants i una ordenança específica en un nou marc jurídic.

Participació dels comerciants

També s’ha proposat a les autoritats municipals de Lima la creació de grups de treball entre l’Ajuntament i els comerciants perquè puguin participar en la redacció del projecte definitiu, tant arquitectònic com comercial, perquè aquest sigui el resultat d’un consens. A més, ha fet una recomanació per millorar les condicions de venda de producte alimentari.

De la mateixa manera que a Barcelona, l’Institut de Mercats ha recomanat a Lima que, abans d’intervenir-hi, faci un estudi sobre les condicions de l’oferta comercial que ha de tenir aquell mercat, per ajustar-les a les necessitats actuals i futures dels seus clients, i que tingui en compte la possibilitat d’introduir nous tipus d’establiments, com ara de menjar preparat, o bé àrees d’autoservei.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.