Els mercats són sostenibles

Mercats que han incorporat mecanismes sostenibles Climatització durant tot l’any, tant estiu com hivern, gràcies a unes pantalles i canonades que aprofiten l’energia geotèrmica 

Read More