Comença l’última fase de les obres de remodelació del mercat de Sants

Mercat-de-sants-en-obres-640x409

A poc a poc, el Mercat de Sants va transformant la seva fesomia. L’històric edifici  modernista, al qual l’arquitecte que el remodela, Josep Llobet, li té apamats racons i possibilitats, ja ha fet tres anys d’obres. Queda un altre any i poc més per acabar la reforma, cosa que li permetrà obrir de nou les portes, preparat per ser més competitiu i adaptat al que el públic, els clients, li demanen.

A mitjans de setembre, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) va acordar l’adjudicació dels treballs de la tercera i última fase de les obres de reforma. Una etapa en què, un cop acabades les noves plantes subterrànies, l’aparcament, i l’espai per a la càrrega i descàrrega per als establiments comercials,  començarà la rehabilitació de l’exterior de l’edifici, de tots els serveis o la construcció de les noves parades. Una reforma de cap a peus que va començar el 29 de novembre del 2009 i acabarà a finals del 2013.

De la mateixa manera que s’ha fet en altres mercats remodelats per l’IMMB, el Mercat de Sants oferirà als seus clients unes noves instal·lacions i nova oferta comercial, amb una àrea d’autoservei, aparcament i climatització.

La inversió feta en la reforma del mercat fins ara és de 4.503.212 euros. La fase que ara començarà implica una nova inversió de 6.233.400 euros., L’empresa Comsa Sau és l’encarregada de realitzar les obres. Què s’hi farà al mercat, durant el pròxim any? Es rehabilitarà la coberta de l’edifici i els desguassos pluvials, tots els ornaments modernistes de les façanes, es prepararà la planta de venda perquè s’hi puguin instal·lar les noves parades, i s’enllestirà l’accés a peu pla des del carrer, amb la qual cosa ja no caldrà pujar i baixar escales amb la càrrega de la compra tot fent tentines o esforços absurds. Així, es millora l’accessibilitat al mercat. Però les obres també tenen en compte la creació de l’espai on s’instal·larà l’àrea d’autoservei.

No cal dir que si el mercat és nou de trinca, els serveis corren la mateixa sort. Les instal·lacions d’aigua, electricitat, telefonia, megafonia i seguretat es renoven de dalt a baix. A més s’incorpora un nou sistema de climatització a l’interior, tant de calefacció com de refrigeració, gràcies a noves tecnologies que permeten l’aprofitament de l’aigua subterrània (nivell freàtic). Finalment, es prepararà el mercat perquè disposi de la tecnologia que faci possible la compra online o el pagament amb targeta, entre d’altres aplicacions.

Millores al Mercat de Tres Torres

El Mercat de Tres Torres, al districte de Sant Gervasi, ha vist com en els últims mesos l’Institut Municipal de Mercats  reformava  completament la seva planta subterrània. Les millores han consistit en la construcció de nous magatzems per als comerciants del mercat, l’enderrocament i construcció d’una nova escala i la instal·lació d’un nou muntacàrregues. A la planta remodelada, d’una superfície total de 93,05 metres quadrats, a més dels nous magatzems, s’ha ampliat la zona de brossa.

Treballs arqueològics al Mercat de Sant Antoni

Un altre dels mercats barcelonins en procés de remodelació, el de Sant Antoni, ha rebut l’adjudicació dels treballs corresponents al pla de control arqueològic del recinte del que ha de ser el nou Mercat de Sant Antoni. El pla segueix les directrius acordades en el projecte d’intervenció arqueològica el 2011 pel Servei d’Arqueologia del Museu d’Història de la Ciutat i les obres tindran una durada de sis mesos. Aquests treballs tenen com a objectiu identificar, numerar i documentar les capes de terra que siguin diferenciables i les estructures que hi puguin aparèixer.

Exterior-del-mercat-de-Sants-avui-2012 Nova-planta-subterrania-de-serveis-a-Tres-Torres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.