Es convoca una línia de subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum, posa en marxa una línia de subvencions amb un pressupost de 500.000 euros per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració de barri.

Les despeses subvencionables es classificaran d’acord amb les següents modalitats:

  • Modalitat 1: Obtenir una presència bàsica o àmplia a Internet. Inclourà la subvenció, per exemple, de la creació de pàgines web.
  • Modalitat 2: Obtenir una presència activa a Internet. Inclourà, per exemple, el màrqueting en línia.
  • Modalitat 3: Transformació de l’establiment en Comerç i restauració Digital. Inclourà el desenvolupament, per exemple, de botigues en línia.
  • Modalitat 4: Digitalització dels processos de l’establiment. Inclourà, per exemple, la implementació de sistemes de cartelleria digital.

La quantia de la subvenció serà del 50% del cost de projecte, amb un import màxim de 7.500,00.-€ per sol·licitud. Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats, nacionals o internacionals).

A qui es dirigeix?

La línia de subvencions podrà ser sol·licitada exclusivament per:

  • Establiments comercials individuals de venda al detall.
  • Parades de mercats municipals. (La resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall en quedaran exclosos).
  • Establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis:  Tallers i serveis de reparacions mecànics, serveis fotogràfics i audiovisuals, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, agències de viatges detallistes, tintoreries i bugaderies, perruqueries, salons d’estètica i bellesa, servei de menjar preparat i càtering, bars i restaurants, clíniques veterinàries amb botiga física.

Terminis i presentació de la sol·licitud

El termini de presentació és des d’avui, 22 de juliol al 21 d’agost de 2020. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho telemàticament, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Per conèixer les condicions i requisits exigibles als beneficiaris i tota la informació relacionada, podeu consultar-ho aquí.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.