núvol comunicació Pla Estratègic

La comunicació pren el protagonisme en el Pla Estratègic

núvol comunicació Pla Estratègic

Bona part de les accions acordades pels participants en l’elaboració del Pla estratègic tenen com a protagonista d’excepció la comunicació. El pes en la nostra societat de les tecnologies de la informació i la comunicació (les TIC) és notable, per la qual cosa són essencials tant per atorgar i reforçar la identitat dels mercats com per procurar el seu coneixement entre els ciutadans. a més de difondre els seus valors i activitats.

En el vessant més social dels mercats, en l’àmbit Ànima, hi ha mesures acordades que depenen d’un nou procés de comunicació: assolir el posicionament dels mercats com a lloc de generació d’experiències i vivències úniques amb el doble caràcter comercial i social. Aquesta mesura inclou accions concretes com ara acollir, participar i impulsar activitats culturals, socials i d’entitats del barri, promoure la planificació regular d’activitats a cada mercat i a la xarxa o incorporar iniciatives noves que generin un valor afegit en l’experiència de compra.

N’hi ha més: aportar i difondre un valor afegit que diferenciï els mer- cats de la resta d’espais alimentaris, tot incorporant-los al disseny d’eixos de comunicació tant corporatius com de campanyes de promoció particular, o desenvolupar eines pedagògiques per a la transmissió dels valors. Una altra de les accions consensuades promou crear estratègies d’apropament dels consumidors tant en l’experiència com a través de campanyes de comunicació conjuntes. A través de la comunicació es pot afavorir una imatge nova i millor dels mercats en els consumidors.

Comunicar el concepte de proximitat

En el capítol Motor, els participants han consensuat l’objectiu de convertir el mercat com el lloc de compra principal del producte fresc, cosa que requereix un gran esforç conjunt en comunicació. L’aposta és clara quan s’afirma que cal comunicar el concepte de proximitat en totes les seves accepcions, o la incorporació en totes les campanyes dels eixos bàsics —qualitat-varietat-preu— i qualitat de servei i proximitat. S’ha decidit crear un programa d’informació i difusió als comerciants sobre els valors del producte fresc i també sobre tendències alimentàries; un altre que comuniqui el prestigi dels professionals, a més de fomentar l’explotació de sistemes d’informació i fidelització del client. És una idea de moment però també es vol valorar la conveniència de portar a terme periòdicament i en cada mercat accions d’escolta als consumidors orientades a identificar tendències, problemàtiques i demandes. Això podria suposar crear un banc de dades amb un volum d’informació adequada per facilitar la presa de decisions en la venda, la comercialització i la gestió.

Tot seguint el fil de les noves tecnologies, el pla estableix desenvolupar el canal digital com a eina per dinamitzar l’activitat dels mercats. Això vol dir el disseny d’una estratègia digital tant des del punt de vista dels mercats en xarxa com dels mateixos comerciants, potenciar el mitjà digital com a eina de comunicació amb clients actuals i potencials, fer el seguiment de les iniciatives que es creïn en relació al comerç electrònic aplicat al producte fresc i avaluar la viabilitat de crear plataformes en línia dirigides a segments específics de clients, com ara entre empreses.

Accions per fildelitzar els clients

Per fidelitzar els clients caldrà emprendre accions en favor del coneixement dels mercats entre els ciutadans i de les seves promocions i iniciatives, que han de beneficiar també nous projectes per atreure, captar i desenvolupar nous consumidors. En aquest punt, la decisió és molt concreta: preparar un pla de comunicació per atreure nous compradors residents en l’àrea d’influència directa del mercat. Els turistes també són importants, ja que els mercats són atractius per als visitants, amb la qual cosa caldrà fer accions que els atreguin i estudiar el desenvolupament de productes i de serveis específics. Finalment, es fomentarà la gastronomia local mitjançant la seva difusió i amb accions de degustació als mercats, cosa que també exigeix plantejar una comunicació adequada per a aquestes noves experiències.

Si parlem de sostenibilitat, una de les decisions preses significa lligar els mercats amb la gastronomia procurant que siguin espais de difusió del patrimoni alimentari català. Per assolir-ho, el Pla estratègic conté diverses idees: a més de fer que les parades incorporin i identifiquin els productes de proximitat, caldrà fer-ne promoció i animar els concessionaris a incorporar-los en la seva oferta, tot col·laborant amb productors, gremis i altres organismes, de manera que s’afavoreixi una presència i visualització més elevada, en especial dels productes catalans i de les seves DOP i IGP al mercat. Es proposa una re- visió de la normativa, i mentre això no sigui possible, s’ha acordat estudiar la possibilitat de disposar d’un etiquetatge o distintiu per al producte català i de proximitat amb un component més comercial i promocional que no normatiu.

Com que és important assolir un nou posicionament dels mercats d’acord amb els nous valors i els tradicionals, s’ha decidit que la comunicació ha de relacionar els mercats amb els conceptes de producte saludable, dieta mediterrània i seguretat alimentària. Perquè tot rutlli, a més, es vol promoure campanyes corporatives d’informació als consumidors en què junt amb els valors es promogui el redescobriment de l’estacionalitat i es reivindiquin els productes de temporada, procurant acomodar-se al llenguatge i als canals que fan servir els més joves en noves campanyes. Aquestes són algunes de les accions que es volen posar en marxa i que necessiten del suport de la comunicació per ser efectives. Ara cal desenvolupar-les i estudiar la millor aplicació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *