Objectius principals del Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025.

Recta final del Pla Estratègic dels Mercats de Barcelona

Imatge: Objectius principals del Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025.
Imatge: Objectius principals del Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025.

 

El Pla Estratègic dels mercats barcelonins entra en la recta final. A mitjans de setembre passat, totes les parts implicades en el debat ─des dels comerciants fins a l’administració─ van participar en una sessió plenària en què van acabar de consensuar els objectius, les mesures i les accions que cal emprendre perquè els mercats afrontin els reptes actuals més importants, tant de caràcter econòmic com social, tecnològic, ambiental o jurídic.

El pla té un horitzó de 10 anys: 2015-2025. Al llarg d’aquest període, els mercats s’han fixat 12 objectius a assolir, que impliquen 38 mesures i 148 accions concretes que pas a pas s’aniran dotant de calendari i pressupost. El procés participatiu que s’ha desenvolupat al llarg de tot l’any 2014 ha donat com a resultat un instrument consensuat per totes les parts implicades. El regidor de Consum, Comerç i Mercats, Raimond Blasi, ha qualificat el Pla Estratègic com a “ambiciós i realista”.

Socials

Des del punt de vista més social, el pla pretén avançar i consolidar el mercat com a referent vertebrador de la vida als barris, tant a la ciutat com arreu del món. Un dels objectius és enfortir els mercats com l’àgora de cada barri, ja no només com a centres de compra, sinó també de convivència i dinamisme. Les remodelacions, per exemple, són claus en la transformació dels barris.

En aquest sentit, una de les línies a seguir és l’anàlisi i comprensió de la realitat i idiosincràsia de cada un dels 43 mercats de Barcelona: s’han de definir i acotar estratègies específiques per a cadascun, però fent-ho a partir de bases comunes, com per exemple el compliment dels horaris comercials.

Motor

La principal línia estratègica des del punt de vista econòmic dels mercats de la ciutat és seguir liderant el comerç de cada barri i ser un model de mercat urbà en l’àmbit internacional. Davant d’un entorn competitiu i d’unes normatives cada vegada més liberalitzadores, Mercats de Barcelona s’ha marcat l’objectiu de mantenir i millorar un model de compra de proximitat i de qualitat.

Una de les grans fites de cara als pròxims deu anys és consolidar el lideratge pel que fa a la distribució del producte fresc a la ciutat i continuar liderant el model de gestió de mercats urbans municipals.

D’altra banda, es vol fomentar un model de gestió sostenible de mercat, a partir de mesures com el desenvolupament d’un pla de formació continuada per als comerciants o noves sinergies amb operadors privats. A més, Mercats de Barcelona vol mantenir l’enfocament al consumidor, portant a terme campanyes de fidelització i atraient nous col·lectius.

Sostenibles

Una presència més gran de productes de proximitat, amb una identificació millor i més promoció són idees principals en relació amb l’objectiu de difondre el patrimoni agroalimentari català. També treballar per fer més eficaç la cadena de distribució per facilitar l’arribada de més productes als mercats. En la mateixa línia, els mercats volen acompanyar la seva comunicació amb la identificació amb els productes saludables i la dieta mediterrània i passar a l’acció proporcionant noves experiències a l’usuari a través del tast als mercats de productes de proximitat i de valor afegit. I encara més: redescobrir i promoure el valor dels productes de temporada entre tots els clients, especialment entre els més joves.

La sostenibilitat també es tradueix en accions per incentivar la gestió dels residus, el plantejament que els nous plans de remodelació siguin més exigents amb criteris mediambientals a complir, tenir present l’autosuficiència energètica i, a més, fer possible la creació de plans de manteniment específics per a cada mercat. Com que els mercats són un lloc de trobada social, es pretén que estiguin presents en tots els fòrums de caràcter social, mediambiental i de seguretat alimentària. Es plantegen iniciatives ambicioses com ara dotar els mercats d’un pla de responsabilitat social i participar en accions de caràcter solidari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.